O mnie

Magdalena-Wysmyk

Tłumaczka, dendrolożka i arborystka, świadoma przerażająco szybko postępujących zmian klimatycznych, hipokryzji decydentów, polityków i największych światowych koncernów na tym polu, jednocześnie głęboko wierząca w siłę działań oddolnych, uświadamiających, prowadzonych w sposób pełen szacunku dla drugiego człowieka.

Akwarelistka i zakochana w chrząszczach ornitolożka amatorka, pragnąca robić coś, co naprawdę ma znaczenie dla świata, w którym żyjemy.